terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany.

Ukończyła specjalizację terapia pedagogiczna oraz pedagogika opiekuńczo-socjalna na wydziale pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ukończyła kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobyła jako pedagog szkoły podstawowej oraz terapeuta pedagogiczny w zespole szkół. Pracuje także z młodzieżą towarzysząc jej w okresie dojrzewania i wchodzenia w dorosłe życie.

Interesuje się muzyką, fotografią, górskimi wędrówkami.

W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów w wieku szkolnym.
Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Obecnie przebywa na urlopie.

Skip to content