logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalność logopedia.

Ukończyła skolenia z zakresu:

AAC (Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – I i II stopień)
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepam wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
Dysfagia – usprawnianie
Trudności w komunikacji -co zamiast mowy?

Praktykę zawodową zdobywała w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy.

Obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim.

Skip to content