pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalność logopedia.

Ukończyła skolenia z zakresu:

– AAC (Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – I i II stopień)
– Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepam wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
– Dysfagia – usprawnianie
– Trudności w komunikacji -co zamiast mowy?

Praktykę zawodową zdobywała w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy.

Skip to content