Logopeda. Ukończyła ekonomiczne studia wyższe magisterskie oraz kwalifikacyjne studia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Absolwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Pracę zawodową poprzedziła kilkumiesięcznymi praktykami logopedycznymi i stażem administracyjnym w poradni.Uczestniczy w różnorodnych formach dokształcania zawodowego w celu doskonalenia warsztatu pracy logopedy.Zatrudniona w przedszkolu i szkole podstawowej Montessori, gdzie zdobywa praktykę terapeutyczną pracując z dziećmi z trudnościami komunikacyjnymi (również w ramach wczesnego wspomagania rozwoju).W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy.
Jest członkiem zespołu orzekającego ds. autyzmu i zespołu Aspergera.

Skip to content