psycholog, pedagog z ponad 25 letnim stażem, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych – Psychologia oraz Wydział Humanistyczny – Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zaburzeń rozwojowych, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, poradnictwa i psychoedukacji rodziców i młodzieży, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych. Pracowała w placówkach oświatowych (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, szkoła podstawowa, w tym szkoła integracyjna, gimnazjum, liceum) oraz klinicznych – Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdańsku. Od wielu lat należy do Polskiego Towarzystwa Dysleksji. W 2016 roku uczestniczyła w tworzeniu nowego oddziału PTD w Warszawie.

W kwietniu 2004 r. założyła Fundację Pomóż Dorosnąć, która służy pomocą psychoterapeutyczną, edukacyjną i materialną dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Jest autorką publikacji z zakresu poradnictwa dla rodziców i nauczycieli, w tym poradnika dla rodziców Bocianowi już dziękujemy – jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o miłości i seksualności (Edycja św. Pawła; 2011). Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli oraz warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży.

Odbyła liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje w następujących obszarach:

• Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

• Metoda Dobrego Startu

• Dyna Mind – study & learning

• Zagadnienia neuropsychologii

• Zagadnienia psychologii klinicznej chorego somatycznie

• Podstawy systemowej terapii rodzin

• Zaburzenia rozwojowe dzieci, w tym zaburzenia ze spectrum autyzmu 

• Dysleksja rozwojowa – liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy psychologicznej dysleksji rozwojowej i terapia dzieci z grupy ryzyka

• Trening Zastępowania Agresji – kurs doskonalący w zakresie metody ART.

• Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej

• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi; diagnoza ADHD, zachowań opozycyjno – buntowniczych, zaburzeń zachowania

• Szkolenie w zakresie międzynarodowego programu profilaktycznego Cross Roads – Młodzież na Rozdrożu

• Szkolenia prowadzone przez Stowarzyszenia OPTA, ETOH, Fundację Dzieci Niczyje – diagnoza i terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, profilaktyka zachowań ryzykownych, syndrom dziecka krzywdzonego, mechanizmy zachowań agresywnych, praca z rodziną dysfunkcyjną, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.

Obecnie przebywa na urlopie – piastuje funkcję Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

Skip to content