pedagog specjalny – terapeuta, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel mianowany.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie– kierunek Pedagogika Specjalna, specjalność Terapia Pedagogiczna oraz Pedagogika Opiekuńcza i Socjalna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci oraz kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki.

Od lat fascynuje się również językiem angielskim, dlatego ukończyła Filologię Angielską o specjalizacji Moduł nauczycielski na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując wiele lat w Szkole Podstawowej jako terapeuta pedagogiczny oraz nauczyciel języka angielskiego.

W czasie wolnym uwielbia podróżować: blisko i bardzo daleko.

W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów w wieku szkolnym.

Skip to content