oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im.Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, kierunek pedagogika specjalna.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej  w Warszawie oraz Terapii i Diagnozy Pedagogicznej w Radomiu.

Pracuje  jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej w Zalesiu Górnym. Od wielu lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cały czas doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Cechuje ją życzliwość, cierpliwość i zamiłowanie do pracy z dziećmi.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej.

Skip to content