psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz 4 – letnie Studium Terapii Rodzin.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.  Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, w trudnej sytuacji szkolnej i rodzinnej, a także z trudnych środowisk.W poradni prowadzi psychoterapię dla dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne, a także terapię dla rodzin.
Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Skip to content