nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.

Ukończyła Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualanego – DFundacja dzieci Niczyje. Jest koordynatorem dzielnicowym Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Krzywdzonym. Współpracowała z sądem rodzinnym w charakterze biegłego.

Od 8 lat związana z pracą w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracuje z rodzicami oraz z dziećmi w wieku szkolnym. Prowadzi zajęcia dla dzieci przejawiających trudne zachowania  oraz ich rodziców: trening umiejętności społecznych oraz warsztaty dla rodziców. Organizowała zajęcia dla dzieci i rodziców ze skutecznych metod nauki.

Skip to content