pedagog specjalny, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie logopedii, podyplomowe studium marketingu w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe w zakresie neurologopedii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie.

Uczestniczy w różnorodnych formach dokształcania zawodowego w celu doskonalenia warsztatu pracy logopedy.

Zatrudniona w poradni i szkole podstawowej, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy (także w ramach wczesnego wspomagania rozwoju). Podejmuje działania zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.

Skip to content