oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wydziału pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektulaną i autyzmem  w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ponadto studia podyplomowe z zakresu: Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Zarządzanie innowacyjnymi rozwiązaniami w sektorach polskiej gospodarki o kierunku przedsiębiorczości w SGGW w Warszawie. 

Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Posiada certyfikaty w zakresie badania uzdolnień przedsiębiorczych, zainteresowań kwestionariuszem MŁOKOZZ oraz testem obrazkowym Achtnich.

Prelegentka na konferencjach: MPiPS 2006 „Poradnictwo Zawodowe Doświadczenia Pierwszych Lat w UE” dobre praktyki w poradnictwie zawodowym oraz OHP w 2006 r w Warszawie.

Współpracuje w charakterze szkoleniowca z KOWEZiU, Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała między innymi podczas zagranicznych wizyt studyjnych (Belgia, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Anglia).

Autorka publikacji:

  •  Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum – nowym miejscem pracy – Meritum nr 3, 2009;
  • Nowe formy realizacji doradztwa zawodowego – Witraż Ochocki Biuletyn Nauczycielski nr 10/2006.

W poradni zajmuje się doradztwem zawodowym. Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla koordynatorów szkolnych doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Skip to content