pedagog – terapeuta, diagnosta funkcji wzrokowych, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek pedagogika specjalna, specjalność pedagogika korekcyjna.  

Ukończyła studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej, Kształcenia Integracyjnego, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi oraz przyrody. Odbyła kursy kwalifikacyjne z zakresu tyflopedagogiki i surdopedagogiki oraz liczne kursy doskonalące m.in. z zakresu Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych (dotyczy wąskiego zakresu badań ortoptycznych), Terapii Ręki, EEG Biofeedback.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Szkole Specjalnej Przyszpitalnej w Łodzi,  Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Rawie Mazowieckiej,  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie,  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie.

Wolny czas najchętniej spędza czytając, spacerując, a przede wszystkim przebywając z najbliższymi: mężem i córką.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, prowadzi badanie ortoptyczne. Jest członkiem zespołów orzekających dla dzieci niewidzących i słabo widzących.

Skip to content