oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany.


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Pedagogiczny – kierunek Pedagogika Rewalidacyjna (pedagogika osób niepełnosprawnych). 

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Edukacji Początkowej i Reedukacji oraz Oligofrenopedagogiki.  

Doświadczenie życiowe i zawodowe zdobywał w m.in. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy „ANUSIA”,  Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów,  Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów, Szkole Podstawowej w Prażmowie,  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „NEUROLANDIA”, Publicznym Przedszkolu „TRUSKAWKOWO”, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „AB OVO”, Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.  

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej.

Ulubione cytaty:
Trzeba z żywymi naprzód iść….” „Narysuj mi baranka.” „Biedny Jorik.” „Boże – pomyślał – jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi.” „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.  
Jan Paweł II

To świt, to zmrok. I już tyle lat. Coś rodzi się i coś przemija. Ale zostanie po nas ślad.
„Skrzypek na dachu”

Skip to content