psychoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapii w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Warszawie, studium terapii rodzin w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie, całościowe szkolenie podyplomowe systemowo-psychodynamiczne – podejście zintegrowane w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w specjalistycznej poradni rodzinnej, w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą młodym dorosłym (osobom w wieku 18-26 lat), w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami na stanowisku psychologa w szkole.

Odbyła staże kliniczne: w Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie, w Ośrodku Terapeutyczno – Szkoleniowym „Kontrakt” w Warszawie, w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
Uczestniczyła w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. w „Studium metod pracy z dziećmi – ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami lub opiekunami” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje w Warszawie, w szkoleniu „Praca z uczniem z Zespołem Aspergera” organizowanym przez Ośrodek SCOLAR w Warszawie, w kursie „Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi” organizowanym przez Centrum CBT w Warszawie, w szkoleniu prawno-psychologicznym „Prawa i potrzeby dziecka w kryzysie rozstania rodziców” organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie oraz w wielu konferencjach, sympozjach i kursach specjalistycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prowadzi diagnozę, konsultacje psychologiczne, terapię rodzin oraz psychoterapię dzieci i młodzieży. Ma doświadczenie w prowadzeniu grup socjoterapeutycznych i warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców.

Skip to content