neurologopeda, fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Wydział Pedagogika Specjalna, kierunek pedagogika terapeutyczna.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz neurologopedii na Wydziale  Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uzyskała również kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej w PSTIS.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie, Centrum Zdrowia Madamed oraz przedszkolach terapeutycznych.

W Poradni zajmuje się diagnostyką, profilaktyką i terapią logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego ( SI).


Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Skip to content