oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta, filolog rusycysta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, muzyki, plastyki, techniki oraz przedmiotów zawodowych.

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, Uczelni Korczaka w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ukończyła również kilka studiów podyplomowych poszarzając swój zakres wiedzy na temat metodyki nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku nauczyciela w szkole specjalnej.

W  Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci w wieku wczesnodziecięcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Z uwagi na biegłą znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego i zajmuje się diagnozą pogłębioną i tłumaczeniem dokumentacje medycznej dzieci uchodźców, wymagających wsparcia i objęcia opieką wielospecjalistyczną z uwagi na traumy, niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.

Skip to content