Wioletta Dzwonkowska

pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany.  

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS) im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalność pedagogika terapeutyczna.

Ukończyła studia podyplomowe  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektulaną i autyzmem  w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ponadto studia podyplomowe z zakresu pedagogiki początkowej z reedukacją na Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą. Odbyła liczne szkolenia, staże i kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. kurs I i II stopnia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Działalność w poradni:

  • diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • praca w zespole orzekającym ds. autyzmu i zespołu Aspergera,
  • terapia dzieci w wieku przedszkolnym,
  • prowadzenie grupy terapeutycznej dla rodziców z dziećmi (wiek przedszkolny),
  • prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi (wiek przedszkolny).


Koordynuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą całościwych zaburzeń rozwoju.

Zainteresowania: turystyka, książka i medycyna.

Skip to content