pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany.  

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS) im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – specjalność pedagogika terapeutyczna.

Ukończyła studia podyplomowe  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem  w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ponadto studia podyplomowe z zakresu pedagogiki początkowej z reedukacją na Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą. Odbyła liczne szkolenia, staże i kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. kurs I i II stopnia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia behawioralna-teoria i praktyka, zachowania trudne strategie behawioralne. Uczestniczyła w certyfikowanych szkoleniach z audiopsychofonologii dla terapeutów metody prof. Alfreda Tomatisa (I i II stopień). Ukończyła szkolenia z zakresu diagnozy funkcjonalnej dziecka (KORP i PEP-3PL). Współpracuje z przedszkolami powiatu piaseczyńskiego poprzez wyjazdy terenowe oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

Działalność w poradni:

  • diagnoza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • praca w zespole orzekającym ds. autyzmu i zespołu Aspergera,
  • terapia dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym,
  • prowadzenie warsztatów, szkoleń z zakresu rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym dla rodziców i nauczycieli,
  • prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z trudnościami emocjonalno-społecznymi (wiek przedszkolny),
  • terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego metodą prof. Tomatisa.


Koordynuje 3 grupy wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju oraz innymi niepełnosprawnościami.

Zainteresowania: turystyka, książka i medycyna.

Skip to content