Szanowni Państwo,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Piasecznie – Bożena Małkowska-Baranowska,

adres siedziby: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie,

05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 30,

tel. 22 756 44 55, mail: dyrektor@poradnia.piaseczno.pl

2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariusz Wawrzeń,

adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, 

tel. 500 153 670, mail: m.wawrzen@piaseczno.pl  

3) posiadane dane osobowe przekazane dobrowolnie podczas kontaktów z Poradnią  przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Poradni – przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych osobowych albo odbiorców tych danych,

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,

5) dane mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie umowy powierzenia w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zadań Poradni,

6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

7) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z oferty Poradni.

Skip to content