Na diagnozę integracji sensorycznej, kierują poszczególni specjaliści po przeprowadzonych konsultacjach.


Terapia SI

Na terapię kwalifikują specjaliści Poradni po przeprowadzonych konsultacjach.

Warunki kwalifikacji.

  • Dzieci z  przedszkoli/szkół z rejonu działania Poradni
  • Dzieci przed ukończeniem 9 roku życia
  • Dzieci nie objęte terapią SI w innych placówkach
  • Dzieci bez  orzeczenia o niepełnosprawności  
  • Dzieci posiadające aktualną (nie starszą niż 12 miesięcy) diagnozę SI

Zasady współpracy.

  • Czas trwania pojedynczych zajęć: 50 minut.
  • Długość terapii: kilkumiesięczny cykl zajęć, 1 lub 2 semestry (w zależności od potrzeb dziecka i możliwości placówki – decyduje o tym terapeuta prowadzący).
  • Planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana przynajmniej dzień wcześniej; w przypadkach nagłych tego samego dnia.
  • Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
  • W zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe – bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione, osłabione) nie może brać udziału w zajęciach.
Skip to content