Poradnia rekomenduje publikacje i materiały edukacyjne do pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzicami: 

Edukacja najmłodszych

Czy moje dziecko może zostać uczniem? – arkusz obserwacji dziecka 6-letniego dla rodziców (materiał ze strony Biura Edukacji w  Warszawie)

Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego – poradnik MEN dla rodziców.

Diagnoza uczniów

Uczeń zdolny

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – przedszkole –  opracowanie ORE

Publikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnopsrawną intelektualnie – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnopsrawnością Intelktualną
 
Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – publikacja MEN

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – publikacja MEN

Propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej – publikacja ORE

Dysleksja – informacje PTD, materiały do pobrania

Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV-VI – narzędzia przesiewowe dla nauczycieli

Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów szkół gimnazjalnych – narzędzia przesiewowe dla nauczycieli

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją – przewodnik dla nauczyciela, M.Bogdanowicz             

 
Zaburzenia komunikacji językowej

Praca z uczniem cudzoziemskim

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności – publikacja z cyklu One są wśród nas
   
Materiały i narzędzia przydatne w pracy z uczniami i uczennicami migranckimi oraz w pracy w klasie i w szkole wielokulturowej

Moduły edukacyjne i narzędzia dla nauczycieli pracujących z dziećmi cudzoziemskimi  

Inteligencje wielorakie na zajęciach wczesnoszkolnych. Język polski dla dzieci cudzoziemskich – publikacja ORE

Smak życia, czyli debata o dopalaczach – program profilaktyki uniwersalnej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka

O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii – poradnik dla rodziców

Uzależnienia behawioralne – publikacja dla uczniów szkół podstawowych, młodzieży, rodziców

Kwestionariusz uzależnienia od Internetu – do wypełnienia on-line na stronie Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i terapia – publikacja nie tylko dla specjalistów: hazard, komputer i internet, gry komputerowe, cyberseks, kompulsywne kupowanie, pracoholizm

Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

Perspektywy edukacyjno-zawodowe

DIAPREZAMUS – pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży  – szkoła podstawowa
    
Kwestionariusz predyspozycji zawodowych – szkoła podstawowa kl. III – określenie preferencji, zdolności, zainteresowań, kompetencji, zachowań i cech osobowych /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 

Kwestionariusz predyspozycji zawodowych – szkoła podstawowa kl. VI /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 

Kwestionariusz predyspozycji zawodowych – gimnazjum /do druku oraz w wersji elektronicznej/
   
Kwestionariusz predyspozycji zawodowych – szkoła ponadgimnazjalna /do druku oraz w wersji elektronicznej/

Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauer w wersji online z witrynu www.traugutt.net
  

Vademecum Talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  – szkoła podstawowa kl. VI /do druku oraz w wersji elektronicznej/  

Vademecum Talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  – gimnazjum /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 
   
Vademecum Talentu – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów – szkoła ponadgimnazjalna /do druku oraz w wersji elektronicznej/

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu – szkoła podstawowa kl. VI /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 
 
Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu – gimnazjum /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego sukcesu – szkoła ponadgimnazjalna /do druku oraz w wersji elektronicznej/ 

Pomoc w wyborze kierunków studiów – aktualne informacje o ofercie uczelni, wymaganiach na poszczególne kierunki itp.

Test „Edukacja-Zawód” – diagnoza wspierająca decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów liceów ogólnokształcących

Ja na rynku pracy – przygotowanie uczniów do odnalezienia się na rynku pracy

Ochrona dzieci i młodzieży przed przemocą 

Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć, by skutecznie działać

Zapobieganie agresji w szkole. Metody organizacji codziennej pracy wychowawczej

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością

Promocja zdrowia

Prawa dziecka – scenariusze zajęć lekcyjnych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych


Rozwijanie dziecięcej ciekawości i pasji czyli
Scenariusze zajęć – bezpłatnie udostępnione pomysły na lekcje dla uczniów szkół podstawowych opracowane przez Fundację Uniwersytet Dzieci

Scenariusze zajęć – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa kl. IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne  – www.scholaris.pl

„Opowieści z Pacynkowa” czyli program edukacyjny dla rodziców i nauczycieli oparty ma metodzie bajkoterapii oraz pracy z pacynką

Skip to content