Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych

Wpływ nadużywania nowych technologii na rozwój dziecka –  opracowała Małgorzata Jaczewska

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej 2022/2023 – prezentacja dla rodziców WCiES

AKCJA-INTEGRACJA – program wychowawczy, praktyczny poradnik dla nauczycieli – prof. Wolan-Nowakowska

Kampania społeczna SZKOŁA-OD-NOWA – rozwiązania, które pomogą dzieciom i młodzieży wrócić do szkoły po czasie edukacji zdalnej  – materiały dla nauczycieli i rodziców

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

→ Korzyści z czytania dzieciom – poradnik dla rodziców

→ Kiedy moje dziecko będzie gotowe pójść do szkoły? –  opracowała Agnieszka Wardziak

→  Zestaw ćwiczeń domowych dla dyslektyka –  opracowała Agnieszka Wardziak

→ Domowa terapia ręki  opracowała Agnieszka Wardziak

 Autyzm – definicja, objawy – opracowała Wioletta Dzwonkowska

→ Specyficzne trudności w uczeniu się, ze szczególnym uwzględneiem dyskalkulii – opracowała dr Halina Jaworska-Maj, Wioletta Dzwonkowska

→ Praca z dzieckiem dyslektycznym – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Walka z dysgrafią – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

 Trudne sprawy (traumatyczne przeżycia) w życiu małych dzieci – opracowała Małgorzata Bielak-Maciejewska

→ Kilka słów o orzecznictwie – opracowała Teresa Szefs

→ Jak czytać opinie psychologiczno-pedagogiczne – opracowała Wioletta Dzwonkowska

→ Wpływ cech narządu wzroku na opanowanie podstaw czytania i pisania – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Zakres i znaczenie diagnozy funkcji wzrokowych  oraz rehabilitacji ortoptycznej w trudnościach szkolnych – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Objawy mogące wskazywać na zaburzenia wzrokowe – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak 

→ OPTO-DYSLEKSJA  – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→  EEG Biofeedback – opracowały Katarzyna Sowula, Bożenna Bielecka

→  EEG Biofeedback – warto wiedzieć – opracowały Katarzyna Sowula, Bożenna Bielecka

→ Metoda prof. Tomatisa – opracowała Renata Walewska-Sajdak

→ Metoda Warnkego – opracowały Iwona Malik, Małgorzata Baranowska-Czub

→ Stymulowanie rozwoju mowy dzieci. Kompendium dla nauczycieli i rodziców – opracowała Aldona Gąsienica-Szostak

→ Zadania przedszkoli, szkół, ośrodków oraz poradni w zakresie diagnozy, terapii dzieci i młodzieży – opracowały Bożena Małkowska-Baranowska, Teresa Szefs

→  Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego – opracowały Bożena Małkowska-Baranowska, Małgorzata Stolarska

→  Uczeń w sytuacji planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Specyfika rozwoju zawodowego w okresie dorastania (gimnazjum) – opracowała Zuzanna Szlendak

→ O dobrej współpracy Nauczycieli z Rodzicami   – opracowała Bożena Małkowska-Baranowska

→ Muzyka, która leczy – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Nie tylko o uwadze słuchowej – opracowała Bożenna Bielecka

→ Nieprawidłowa uwaga słuchowa, przetwarzanie słuchowe – objawy, przyczyny,testy przesiewowe –  opracowała Anna Celeda

→  Wychowanie słuchowe – uczenie się słuchania –  opracowała Anna Celeda

→ Ciekawostki dotyczące wzroku – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Znaczenie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w profilaktyce trudności w nauce czytania i pisania – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

 Ćwiczenia profilaktyczno-relaksacyjne oczu – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

  Kilka słów o integracji sensorycznej – opracowała Bożena Gierlińska    

  Propozycje ćwiczeń fizycznych dla dzieci  z  obniżonym poziomem graficznym pisma – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

  Odżywianie a praca mózgu – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→  Ruch w uczeniu sie czyli pedagogika cyrku – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→  Nieśmiałość – opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Medyczne, terapeutyczne i wychowawcze wyzwania w pracy z dzieckiem z Zespołem DiGeorge’a – opracowała dr Beata Nowakowska, genetyk z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

→ Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych – Katarzyna Pankowska-Jurczyk, Fundacja Wsparcie i Rozwój

→ WSPOMAGANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – publikacja ORE

→ Przemoc w rodzinie wobec dzieci – opracowała Zuzanna Szlendak

→ Emocje – jak sobie z nimi radzić?  – opracowała Zuzanna Szlendak

→ Integracja sensoryczna – co to jest?  – opracowała Katarzyna Michałowska

 ——————————————————————-

Nauczycielu, pamietaj!

NIEZBĘDNIK DOBREGO NAUCZYCIELARozwój, Opieka, Edukacja, Monitorowanie rozwoju dziecka od wczesnego dzieciństwa do późnego dorastania (od urodzenia do 20 r.ż.)

Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa

Ocenianie w klasach I-III

Metody rozwiązywania konfliktów w szkole

Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów

Mądra pochwała, twórcza krytyka 

Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka – A. Karasowska, publikacja ORE

Szkoła jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców – dobre relacje w szkole jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej – publikacja ORE

Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej – poradnik ORE

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie – prezentacja

Jak kochać i wymagać – poradnik dla rodziców

Apel Twojego Dziecka – plakat FDN

Dziecko w rozwodzie – poradnik dla rodziców

Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem – poradnik dla rodziców

Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i terapia – publikacja nie tylko dla specjalistów: hazard, komputer i internet, gry komputerowe, cyberseks, kompulsywne kupowanie, pracoholizm

Komputer i Internet w domu – vademecum dla rodziców

Rodzice dzieciom – rozmowy o seksualności – trzy etapy, wiele trudności, jedno wyzwanie – poradnik dla rodziców

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM – poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły

Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole – informacje dla pedagogów i opiekunów

INFORMATOR DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY UPRAWNIEŃ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – opracowanie MEN, ORE

W PUNKT – PORADNIK DLA RODZIN Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  czyli jak odnaleźć się w chaosie orzeczeń, skąd zdobyć środki na diagnozę i terapię – opracowanie Laboratorium marzeń 

Szkoła dla wszystkich. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – publikacja CMPPP

Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – opracowanie ORE

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną – opracowanie ORE

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – opracowanie ORE

Technologie informacyjno-komunikacyjnych w edukacji ucznia z zespoem Aspergera – – opracowanie ORE

Organizacja kształcenia specjalnego wychowanków SOSW, SOW i ORW w świetle nowych przepisów prawa oświatowego – opracowanie ORE

 „Dźwięki marzeń” – poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu


ADHD 
INFORMACJE DLA RODZICÓW –  poradnik Artura Kołakowskiego dla rodziców dzieci z ADHD

ADHD I SZKOŁA –  poradnik Artura Kołakowskiego dla nauczycieli

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV-TR – do wypełnienia on-line na stronie Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie startegii pracy w środowisku szkolnym – A. Karasowska, opracowanie ORE

Mam dziecko z zespołem Aspergera – poradnik dla rodziców pisany przez rodziców


—————————————————————————

Warte uwagi
– materiały do pobrania ze strony ORE.RAPORT Diagnoza potrzeb rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 10 roku życia w Mieście i Gminie Piaseczno – badania przprowadziła Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w ramach projektu Federacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci w okresie: wrzesień 2015 – styczeń 2016 roku.

Skip to content