Słowniczek pojęć ortoptycznych

Akomodacja  – inaczej nastawność, czyli przystosowanie aparatu optycznego oka do ostrego widzenia z różnych odległości. Inaczej jest to umiejętność skupienia się wzroku na różnych odległościach. Powolna akomodacja utrudnia wykonywanie czynności  wymagających koordynacji oko – ręka oraz szybkiego przestawiania się wzroku na różne odległości, np.: łapanie piłki, przepisywanie z tablicy lub książki

Astygmatyzm – wada refrakcji, dotyczy zniekształconego widzenia i niezborności, najczęściej towarzyszy krótkowzroczności. Wskazana jest korekcja za pomocą szkieł cylindrycznych

Fiksacja – określa kierunek i kontrolę spojrzenia: obraz widzianego obiektu pada na dołek środkowy siatkówki, tzn. obszar oka, w którym powstaje najdokładniejsze widzenie

Konwergencja – jest to zbieżny i symetryczny ruch gałek ocznych w kierunku  nosa, najintensywniej ćwiczony przez dziecko podczas karmienia piersią, wówczas, gdy niemowlę ssie pierś. Jest potrzebna po to, aby oczy mogły złączyć obraz widziany przez każde z osobna w jedną całość. Aby widziany obraz, właśnie w takiej postaci, trafił do mózgu. Konwergencja dla bliskiej odległości ma istotne znaczenie dla czytania, pisania, poprawnego zestawiania kolumn cyfr oraz dla takich czynności jak np. łapanie piłki

Ortoptyka – dział okulistyki zajmujący się zaburzeniami widzenia obuocznego, przestrzennego, rehabilitacją zezów i niedowidzenia

Różnicowanie wzrokowe – jest to umiejętność rozpoznawania podobieństw oraz różnic pomiędzy obrazami. Jest ono niezbędne do opanowania sprawnego czytania, przepisywania, rysowania oraz nauki ortografii

Wodzenie oczami – umożliwia śledzenie linijki tekstu oraz płynny przepływ informacji do mózgu. Zaburzenia wodzenia oczami bardzo często stanowią podłoże specyficznych trudności w uczeniu się

Wodzenie ręka – oko  –  czyli integracja wzrokowo-ruchowa, jest konieczna do wykształcenia się potrzebnej do pisania  koordynacji pomiędzy ręką a oczami

Zakres diagnozy funkcji wzrokowych – ruchomość gałek ocznych, fiksacji centralnej (miejsca najostrzejszego widzenia), widzenia przestrzennego, występowanie zeza ukrytego, konwergencji, akomodacji, pola widzenia, różnicowania kolorów, różnicowania poziomu kontrastu

opracowała: M.J.Pietrzak-Świstak

Skip to content