Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Witamy na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej       
w Piasecznie


Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia:
czułość do tego, kim ono jest 
oraz szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości.
                                                                                                                 Ludwik Pasteur


Misją Poradni jest udzielnie dzieciom i młodzieży wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom wsparcia związanego z wychowaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży.


Wizją Poradni jest interdyscyplinarne  i wielokierunkowe działanie placówki, mające na celu zapewnienie skutecznej i profesjonalnej pomocy udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w duchu poszanowania każdego klienta, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby.

 

Placówka oferuje bezpłatną pomoc na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Przyjmujemy również zgłoszenia rodziców bez skierowania placówek (przedszkoli, szkół).

 

Zachęcamy
do częstego  zaglądania na naszą stronę.

W zakładkach pod nazwą Bank Dobrych Praktyk oraz Publikacje, poradniki  znajdują się nowe i ciekawe materiały do pracy dla nauczycieli oraz rodziców.