dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Cele sieci:

Specjaliści zainteresowani udziałem w pracach sieci, proszeni są o nawiązanie kontaktu drogą emailową z koordynatorami

(obserwujemy duży ruch kadrowy w szkołach i nie posiadamy wszystkich danych teleadresowych).

Specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy również do zgłoszenia się oraz śledzenia na FB strony Terapeuci pedagogiczni i nauczyciele wspłorganizujący powiat Piaseczno

  •  Zapraszamy na spotkania w grupach tematycznych:         
Adresaci sieci Koordynatorzy, e-adresy Terminy spotkań inaugurujących  Miejsce spotkań
Nauczyciele przedszkoli

oraz

diagności wieku rozwojowego (0-7 lat)

Wiktoria Jurgilewicz

w.jurgilewicz@poradnia.piaseczno.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

Psycholodzy szkolni Katarzyna Gromek-Kulasza

k.g-kulasza@poradnia.piaseczno.pl

 28.10.2022
godz. 12-14 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

Pedagodzy szkolni
oraz

Terapeuci pedagogiczni

i nauczyciele wspierający proces kształcenia

Ewa Jaroń

e.jaron@poradnia.piaseczno.pl


 24.11.2022
godz. 9.00 

punkt zamiejscowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

ul. Saperów 3

Góra Kalwaria

Szkolni koordynatorzy doradztwa zawodowego Małgorzata Stolarska

m.stolarska@poradnia.piaseczno.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

Logopedzi  

Sylwia Sioch

s.sioch@poradnia.piaseczno.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 Zapraszamy psychologów pracujących w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu piaseczyńskiego na spotkania w ramach sieci współpracy w roku szkolnym 2022/2023. Spotkania mają charakter superwizyjno – szkoleniowy. Chcemy wzajemnie wzmacniać się swoim doświadczeniem oraz poszerzać je o zagadnienia, które uznajemy jako ważne w naszej pracy.

…………………

Tematyka spotkań może ulec modyfikacji w zależności od Państwa potrzeb.
Niezależnie od spotkać sieci planujemy również szkolenia w wybranych wspólnie obszarach.
Szczegóły będą zamieszczane na stronie poradni.
Prosimy również o kontakt e-mail z koordynatorem sieci.
Pod tym adresem można zgłosić swoją gotowość do udziału w spotkaniach sieci. Usprawni to wzajemną komunikację.

Skip to content