dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Cele sieci:

Specjaliści zainteresowani udziałem w pracach sieci, proszeni są o nawiązanie kontaktu drogą emailową z koordynatorami

(obserwujemy duży ruch kadrowy w szkołach i nie posiadamy wszystkich danych teleadresowych).

Specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy również do zgłoszenia się oraz śledzenia na FB strony Terapeuci pedagogiczni i nauczyciele współorganizujący powiat Piaseczno

  •  Zapraszamy na spotkania w grupach tematycznych:         
Adresaci sieci Koordynatorzy, e-adresy Terminy spotkań inaugurujących  Miejsce spotkań
Nauczyciele przedszkoli oraz diagności wieku rozwojowego (0-7 lat) Marta Sulik m.sulik@poradnia.piaseczno.pl  24.10.2023

godz. 17.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

Psycholodzy szkolni Katarzyna Gromek-Kulasza                  k.g-kulasza@poradnia.piaseczno.pl  05.10.2023

godz. 14.00 – 15.30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

Pedagodzy szkolni
oraz Terapeuci pedagogiczni i nauczyciele wspierający proces kształcenia
Ewa Jaroń e.jaron@poradnia.piaseczno.pl
 20.11.2023

godz. 12.00

punkt zamiejscowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

ul. Saperów 3 Góra Kalwaria

Szkolni koordynatorzy doradztwa zawodowego Małgorzata Stolarska m.stolarska@poradnia.piaseczno.pl 14.11.2023

godz.15.30 -17.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

Logopedzi  Sylwia Sioch s.sioch@poradnia.piaseczno.pl  20.11.2023

godz. 12.00

punkt zamiejscowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

ul. Saperów 3 Góra Kalwaria

 Zapraszamy psychologów pracujących w placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu piaseczyńskiego na spotkania w ramach sieci współpracy w roku szkolnym 2023/2024. Spotkania mają charakter superwizyjno – szkoleniowy. Chcemy wzajemnie wzmacniać się swoim doświadczeniem oraz poszerzać je o zagadnienia, które uznajemy jako ważne w naszej pracy.

…………………

Tematyka spotkań może ulec modyfikacji w zależności od Państwa potrzeb.
Niezależnie od spotkać sieci planujemy również szkolenia w wybranych wspólnie obszarach.
Szczegóły będą zamieszczane na stronie poradni.
Prosimy również o kontakt e-mail z koordynatorem sieci.
Pod tym adresem można zgłosić swoją gotowość do udziału w spotkaniach sieci. Usprawni to wzajemną komunikację.

Skip to content