Wszystkie dokumenty do pobrania są w formacie PDF
DRUKI DLA RODZICÓW  

Wniosek o przeprowadzenie badania

Wniosek o wydanie opinii, informacji

Wniosek o wydanie orzeczenia – w sprawach: nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (zał. nr 1)

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku ukraińskim

Wniosek o wydanie orzeczenia w języku rosyjskim

Zaświadczenie lekarskie – potrzebne przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego (zał. nr 2) 

Zaświadczenie lekarskie – potrzebne przy składaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (zał. nr 4)

Zaświadczenie lekarskie – potrzebne przy składaniu wniosku o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia utrudniajacy realizację wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem (zał. nr 5)

Zaświadczenie lekarskie – diagnoza okulistyczna (zał. nr 3)

Wywiad dla rodzica do wydania orzeczenia

 

DRUKI DLA NAUCZYCIELI

Dokumenty ze szkoły mogą być przesyłane do poradni drogą elektroniczną:

  • do poradni w Piasecznie:

– fax: 22 756 44 55 

– email: poczta@poradnia.piaseczno.pl

  • do poradni w Górze Kalwarii:

– fax: 22 727 48 78

– email: g.k@poradnia.piaseczno.pl 

  • do poradni w Tarczynie:

– fax: 22 727 86 61

– email: tarczyn@poradnia.piaseczno.pl

Informacja o dziecku objętym edukacją przedszkolną

Informacja o dziecku – skierowanie na badanie pod kątem gotowości szkolnej

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia w celu objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Informacja o uczniu – skierowanie na diagnozę
UWAGA – NIE SĄ TO DRUKI na potrzeby wydania orzeczenia

dodatkowe dokumenty do uzupełnienia:

– załącznik 1 do Informacji o uczniu   – w przypadku trudności w uczeniu się

– załącznik 2 do Informacji o uczniu  – w przypadku trudności wychowawczych i emocjonalnych

Wytyczne do opracowania opinii dla zespołu orzekającego w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia

—————————————————————–
Narzędzia przesiewowe pomocne przy wstępnej diagnozie:
Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV-VI – diagnoza nauczycielska
Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów szkół średnich – diagnoza nauczycielska

Skip to content