GRUPA WSPARCIA – zapraszamy rodziców dzieci z klas V-VIII i klas szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Spotkania odbędą się raz w miesiącu w godzinach 17.00. – 19.00 (czwartki) w dniach:  

26 października 2023 r.,
30 listopada 2023 r.,
21 grudnia 2023 r.,
25  stycznia 2024 r.,
22 lutego 2024 r.,
28 marca 2024 r.,
25 kwietnia 2024 r.,
23 maja 2024 r., 

Cele spotkania:

  • uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego,
  • wsparcie w trudnych sytuacjach,
  • wymiana doświadczeń,
  • dzielenie się informacjami na temat specjalistycznych placówek udzielających pomocy, itp.

Koordynatorzy:

 Teresa Szefs – psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog

 Wioletta Dzwonkowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Skip to content