OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W ramach oferty proponujemy różne formy pomocy dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Do niektórych grup uczestników kwalifikują osoby prowadzące zajęcia.

{%print%}

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zajęcia/ prelekcje/warsztaty Prowadzący Termin realizacji Dla kogo
Integracja sensoryczna B. Andrukiewicz

A. Gąsienica-Szostak

A. Koczanowska
A. Mazur
K. Michałowska
M. Namęcka
S. Sioch
P. Wojdanowicz

Cały rok dzieci od urodzenia do ukończenia kl. III SP
Zajęcia grupowe „Terapia poprzez zabawę” dla dzieci w wieku 4-5 lat T. Szefs
W. Dzwonkowska
Cały rok dzieci w wieku 4-5 lat wraz z rodzicami
Zajęcia wspierające rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych Cały rok dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klas II-IV I semestr uczniowie z klas II-IV
Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas V-VI II semestr uczniowie klas V-VI
Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży Cały rok uczniowie szkół ponadpodstawowych z trudnościami społecznymi
„Strażnicy uśmiechu” program profilaktyczno -wychowawczy L. Bartoszewska Cały rok uczniowie klas II-III, zajęcia w punkcie PPP w Górze Kalwarii
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe I. Dudzińska
W. Dymek
M. Stolarska
Cały rok uczniowie szk. podst.
i szkół ponadpodst.
Przesiewowe badania logopedyczne E. Cienszkowska
J. Jeżewska
M. Kołsutowicz-Kuta
M. Konopka-Białoskórska
S. Sioch
A. Szaruch
E. Ozga
I semestr dzieci w wieku przedszkolnym
Przesiewowe badania uwagi słuchowej A. Celeda

E. Cienszkowska

Cały rok dzieci w wieku 6-13 lat
Badania przesiewowe funkcji wzrokowych (ortoptyczne) J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula
Cały rok badania indywidualne w PPP
Terapia metodą prof. Tomatisa B. Andrukiewicz
W. Dzwonkowska
A. Koczanowska
K. Michałowska
Cały rok

Terapia metodą Warnkego
M. Baranowska –Czub
E. Cienszkowska
B. Bielecka
E. Jaroń
M. Kołsutowicz-Kuta
Cały rok
Biofeedback M. Konopka-Białoskórska

J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula

Cały rok
Diagnoza i terapia metodą Neuroflow M. Janiszewska Cały rok
Terapia bilateralna A. Koczanowska
K. Michałowska
Cały rok dzieci do ukończenia kl. III SP
Konsultacja dietetyka I. Dudzińska
A. Gąsienica – Szostak
Cały rok
RODZICE I NAUCZYCIELE
SIEĆ współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego Szczegóły w zakładce SIEĆ WSPÓPRACY
Interpretacja treści wskazówek i zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez Poradnię A. Panek
D. Warsicka
wg potrzeb nauczyciele
Profilaktyka, wczesna diagnoza zaburzeń mowy u małych dzieci E. Cienszkowska II semestr rodzice, nauczyciele
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty I semestr rodzice
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty
K. Taraszewska-Budyta
II semestr rodzice dzieci młodszych
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty D. Warsicka
….
II semestr rodzice nastolatków  
„Usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych oraz grafomotoryki” – warsztaty dla rodziców J. Pietrzak –Świstak II semestr rodzice, dwie grupy po 8 osób
„Jak mówią żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły” L. Bartoszewska II semestr rodzice, zajęcia odbywaja się w punkcie PPP w Górze Kalwarii

Przygotowanie do macierzyństwa

T. Szefs  II semestr matki
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka – warsztaty nie tylko dla pedagogów A. Gąsienica – Szostak   I, II semestr nauczyciele
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka –  szkolenie dla rodziców A. Gąsienica – Szostak   I, II semestr rodzice  

„Dzieci uzdolnione matematycznie” – pogadanka

M. Bielak-Maciejewska I semestr nauczyciele SP
Terapia rodzin I. Dudzińska
K. Gromek-Kulasza
K. Sitarek
Cały rok rodzice

Coaching rodzicielski
M. Sulik Cały rok rodzice
 Grupa wsparci dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu W. Dzwonkowska
D. Szwec -Pałdyna
Cały rok rodzice

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniami 
T. Szefs
W. Dzwonkowska
Cały rok rodzice

Dzięki współpracy z fundacją OFFKA zwiększył się dostęp do usług specjalistycznych:

  • Terapia i psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Terapia i psychoterapia dorosłych
  • Psychoterapia rodzinna
  • Konsultacje wychowawcze

Od września 2020 r. , w ramach projektu POWER  pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński” (Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa), z ramienia powiatu poradnia realizuje zadania tworzenia środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Prezentacja części oferty poradni z udziałem specjalistów.

Skip to content