OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W ramach oferty proponujemy różne formy pomocy dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Do niektórych grup uczestników kwalifikują osoby prowadzące zajęcia.

{%print%}

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zajęcia/ prelekcje/warsztaty Prowadzący Termin realizacji Dla kogo
Integracja sensoryczna A. Koczanowska
A. Mazur
K. Michałowska
M. Namęcka
S. Sioch
P. Wojdanowicz
Cały rok dzieci od urodzenia do ukończenia kl. III SP
Zajęcia grupowe „Terapia poprzez zabawę” dla dzieci w wieku 4-5 lat T. Szefs
W. Dzwonkowska
Cały rok dzieci w wieku 4-5 lat wraz z rodzicami
Zajęcia wspierające rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych Cały rok dzieci w wieku 5-6 lat
Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klas II-IV I semestr uczniowie z klas II-IV
Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas V-VI II semestr uczniowie klas V-VI
Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży Cały rok uczniowie szkół ponadpodstawowych z trudnościami społecznymi
„Strażnicy uśmiechu” program profilaktyczno -wychowawczy L. Bartoszewska Cały rok uczniowie klas II-III, zajęcia w punkcie PPP w Górze Kalwarii
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe I. Dudzińska
W. Dymek
M. Stolarska
Cały rok uczniowie szk. podst.
i szkół ponadpodst.
Przesiewowe badania logopedyczne E. Cienszkowska
J. Jeżewska
M. Kołsutowicz-Kuta
M. Konopka-Białoskórska
S. Sioch
A. Szaruch
E. Ozga
I semestr dzieci w wieku przedszkolnym
Przesiewowe badania uwagi słuchowej Cały rok dzieci w wieku 6-13 lat
Badania przesiewowe funkcji wzrokowych (ortoptyczne) J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula
Cały rok badania indywidualne w PPP
Terapia metodą prof. Tomatisa B. Andrukiewicz
W. Dzwonkowska
A.Koczanowska
K. Michałowska
Cały rok

Terapia metodą Warnkego
M. Baranowska –Czub
E. Cienszkowska
B. Bielecka
E. Jaroń
M. Kołsutowicz-Kuta
Cały rok
Biofeedback J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula
Cały rok
Grupa wsparca dla rodzeństwa dzieci z orzeczeniami Z. Szlendak
O. Prusiel-Zarań
Cały rok
Terapia bilateralna A. Koczanowska
K. Michałowska
Cały rok dzieci do ukończenia kl. III SP
Konsultacja dietetyka I. Dudzińska
A. Gąsienica – Szostak
Cały rok
RODZICE I NAUCZYCIELE
SIEĆ współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego Szczegóły w zakładce SIEĆ WSPÓPRACY
Interpretacja treści wskazówek i zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez Poradnię A. Panek
D. Warsicka
wg potrzeb nauczyciele
Profilaktyka, wczesna diagnoza zaburzeń mowy u małych dzieci E. Cienszkowska II semestr rodzice, nauczyciele
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty I semestr rodzice
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty
K. Taraszewska-Budyta
II semestr rodzice dzieci młodszych
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty D. Warsicka
….
II semestr rodzice nastolatków  
„Usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych oraz grafomotoryki” – warsztaty dla rodziców J. Pietrzak –Świstak II semestr rodzice, dwie grupy po 8 osób
„Jak mówią żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły” L. Bartoszewska II semestr rodzice, zajęcia odbywaja się w punkcie PPP w Górze Kalwarii

T. Szefs  II semestr matki
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka – warsztaty nie tylko dla pedagogów A. Gąsienica – Szostak   I, II semestr nauczyciele
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka –  szkolenie dla rodziców A. Gąsienica – Szostak   I, II semestr rodzice  

„Dzieci uzdolnione matematycznie” – pogadanka

Maciejewska I semestr nauczyciele SP
Terapia rodzin I. Dudzińska
K. Gromek-Kulasza
K. Sitarek
Cały rok rodzice

Coaching rodzicielski
M. Sulik Cały rok rodzice
 Grupa wsparca dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu W. Dzwonkowska
D. Szwec -Pałdyna
Cały rok rodzice

Grupa wsparca dla rodziców dzieci z orzeczeniami 
T. Szefs
W. Dzwonkowska
Cały rok rodzice

Dzięki współpracy z fundacją OFFKA zwiększył sie dostęp do usług specjalistycznych:

  • Terapia i psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Terapia i psychoterapia dorosłych
  • Psychoterapia rodzinna
  • Konsultacje wychowawcze

Od września 2020 r. , w ramach projektu POWER  pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński” (Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa), z ramienia powiatu poradnia realizuje zadania tworzenia środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Prezentacja części oferty poradni z udziałem specjalistów.

Skip to content