OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W ramach oferty proponujemy różne formy pomocy dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Do niektórych grup uczestników kwalifikują osoby prowadzące zajęcia.

{%print%}

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zajęcia/ prelekcje/warsztaty Prowadzący Termin realizacji Dla kogo
Integracja sensoryczna B. AndrukiewiczI. Dudzińska

A. Koczanowska
A. Mazur
K. Michałowska
M. Namęcka
S. Sioch

M. Soboń
P. Wojdanowicz

Cały rok dzieci od urodzenia do ukończenia kl. III SP
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe I. Dudzińska
W. Dymek
M. Stolarska
Cały rok uczniowie szk. podst.
i szkół ponadpodst.
Przesiewowe badania logopedyczne E. Cienszkowska
J. Jeżewska
M. Kołsutowicz-Kuta
M. Konopka-BiałoskórskaJ. Krusiewicz

E. Ozga
S. Sioch
A. Szaruch

I semestr dzieci w wieku przedszkolnym
Przesiewowe badania uwagi słuchowej A. Celeda

E. Cienszkowska

Cały rok dzieci w wieku       6-13 lat
Badania przesiewowe funkcji wzrokowych (ortoptyczne) J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula
Cały rok badania indywidualne w PPP
Terapia metodą prof. Tomatisa B. Andrukiewicz
W. Dzwonkowska
A. Koczanowska
K. Michałowska
Cały rok dzieci od 7 roku życia

Terapia metodą Warnkego
M. Baranowska –Czub
E. Cienszkowska
B. Bielecka
E. Jaroń
M. Kołsutowicz-Kuta
Cały rok
Biofeedback B. Andrukiewicz

W. Dzwonkowska

M. Konopka-Białoskórska

K. Michałowska

J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula

Cały rok dzieci od 7 roku życia
Diagnoza i terapia metodą Neuroflow B. Andrukiewicz

M. Janiszewska

Cały rok
Terapia bilateralna A. Koczanowska
K. Michałowska
Cały rok dzieci do ukończenia kl. III SP
Konsultacja dietetyka I. Dudzińska Cały rok
RODZICE I NAUCZYCIELE
SIEĆ współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego Szczegóły w zakładce SIEĆ WSPÓPRACY
Interpretacja treści wskazówek i zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez Poradnię D. Warsicka wg potrzeb nauczyciele
Profilaktyka, wczesna diagnoza zaburzeń mowy u małych dzieci E. Cienszkowska II semestr rodzice, nauczyciele
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty rodzice
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty rodzice dzieci młodszych
„Szkoła dla rodziców” – warsztaty rodzice nastolatków  
Terapia rodzin I. Dudzińska
K. Gromek-Kulasza
K. Sitarek
Cały rok rodzice

Coaching rodzicielski
M. Sulik Cały rok rodzice
 Grupa wsparci dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu W. Dzwonkowska
D. Szwec -Pałdyna
Cały rok rodzice

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniami 
T. Szefs
W. Dzwonkowska
Cały rok rodzice

Dzięki współpracy z fundacją OFFKA zwiększył się dostęp do usług specjalistycznych:

  • Terapia i psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Terapia i psychoterapia dorosłych
  • Psychoterapia rodzinna
  • Konsultacje wychowawcze

Od września 2020 r. , w ramach projektu POWER  pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński” (Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa), z ramienia powiatu poradnia realizuje zadania tworzenia środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Prezentacja części oferty poradni z udziałem specjalistów.

Skip to content