SKŁAD ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zespół ogólny:

Teresa Szefs – psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog – przewodnicząca

Halina Jaworska-Maj – pedagog

Joanna Krusiewicz – logopeda

Urszula Stępniak – lekarz

• Zespół ds. autyzmu i Zespołu Aspergera:

Danuta Szwec-Pałdyna – psycholog – przewodnicząca

Zofia Ostrówka – psycholog

Wioletta Dzwonkowska – pedagog, oligofrenopedagog 

Eliza Ozga – logopeda

Urszula Stępniak – lekarz

• Zespół ds. wad wzroku:

Anna Celeda – tyflopedagog, surdopedagog – przewodnicząca

Katarzyna Sowula – psycholog, diagnosta funkcji wzrokowych

Maria Jolanta Pietrzak-Świastak – pedagog, diagnosta funkcji wzrokowych

Urszula Stępniak – lekarz

• Zespół ds. wad słuchu:

Anna Celeda – tyflopedagog, surdopedagog – przewodnicząca

Teresa Szefs – psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog

Eliza Ozga – logopeda

Urszula Stępniak – lekarz

Skip to content