GRUPY WSPARCIA – zapraszamy rodziców dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

Grupa dla rodziców dzieci przedszkolnych  

pierwsze spotkanie odbędzie się 19 października 2023 r. o godzinie 17.00

Grupa dla rodziców uczniów klas I-IV

pierwsze spotkanie odbędzie się 09 listopada 2023 r. o godzinie 17.00

Zapisy do grup odbywają, mailowo (poczta@poradnia.piaseczno.pl) lub w sekretariacie Poradni (ilość miejsc ograniczona). W zgłoszeniu mailowym prosimy podać imię i nazwisko dziecka, wiek lub klasę, rozpoznanie lekarskie oraz numer telefonu do kontaktu z rodzicem.

Cele spotkania:

  • uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego dzieci z CZR,
  • wsparcie w trudnych sytuacjach,
  • wymiana doświadczeń,
  • dzielenie się informacjami na temat specjalistycznych placówek udzielających pomocy, itp.

Spotkania grup będą się odbywały wg harmonogramu podanego na pierwszym spotkaniu (raz w miesiącu, w czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00)

Koordynatorzy:

Wioletta Dzwonkowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Danuta Szwec – Pałdyna  – psycholog

Skip to content