Konferencja dla rodziców i nauczycieli

MATERIAŁY Z KONFERENCJI – 16 STYCZNIA 2023 r.

„Współpraca z lekarzem psychiatrą w terapii zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, depresją, anoreksją i zaburzeniami zachowania”

Konferencja przeznaczona była dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (autyzmem, zespołem Aspergera, anoreksją, depresją i zaburzeniami zachowania) oraz nauczycieli.

Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Powiatu Piaseczyńskiego p. Ksawery Gut.

MATERIAŁY PDF:

Skip to content