terapeuta metody Neuroflow. Nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie na kierunku Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, Studiów podyplomowych o kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną ora Studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie jako wychowawca, pedagog prowadzący zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z orzeczeniem, terapeuta terapii integracji sensorycznej oraz prowadząc warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność dzieci.

W Poradni pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej.

Skip to content