terapeuta wczesnej interwencji. Nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka psychologii stosowanej i studium pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła Stosowaną Analizę Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wczesną Interwencję – Pomoc Dziecku i Rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Stale rozszerza swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako stażystka w placówkach wspierających dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przylądek”, Fundacja Silentio). Odbyła staże certyfikacyjne PLTB (Fundacja Krok po kroku, Scolar). Przez kilka lat pracowała w przedszkolach jako wychowawca grupy terapeutycznej i terapeuta indywidualny w nurcie behawioralno- rozwojowym. Wspiera dzieci i rodziców pracując jako terapeuta również w środowisku domowym. Jest entuzjastką treningów umiejętności społecznych i komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

W Poradni zajmuje się pracą diagnostyczną z małymi dziećmi.

Skip to content