nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach – specjalizacja Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz studia podyplomowe na Wyższej  Szkole Menedżerskej w Warszawie – Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna.

Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęła w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
Uzupełniała doświadczenia zawodowe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie. Obecnie nauczyciel oddziału przedszkolnego w jednej z warszawskich szkół. Nauczyciel z powołania, terapeuta z ogromnego zamiłowania.


W Poradni prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.

Skip to content