psychoterapeuta rodzinny, psycholog, pedagog, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej na Akademii Bydgoskiej, podyplomowe studium w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych prowadzonych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, jak również 4-letni kurs terapii rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Bierze udział w różnych formach szkolenia i dokształcania się.

Doświadczenie zawodowe to ponad 20 lat pracy z ludźmi w różnych formach pomocowych: począwszy od pracy w szkole, Domu Dziecka, następnie jako asystent rodzinny, terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Praca jej poddawana jest stałej superwizji.

Działalność w poradni:

  • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,
  • praca w zespole orzekającym ds. autyzmu i zespołu Aspergera,
  • terapia rodzin, par, młodzieży i dorosłych w nurcie systemowym,
  • prowadzenie grup socjoterapeutycznych,
  • prowadzenie warsztatów dla rodziców.
Skip to content