nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin.

Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego m.in z zakresu podstaw terapii behawioralno-poznawczej, rozpoznawania i terapii opóźnienia ogólnorozwojowego wg integracji odruchów dr Sally Goddard, diagnozy i kompleksowych metod pracy z zachowaniami problemowymi (ADHD, ODD), diagnostyki całościowych zaburzeń rozwoju oraz pracy z małym dzieckiem z autyzmem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

W Poradni zajmuje się profilaktyką mającą zapewnić prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozą i orzecznictwem. Wspiera rodziców i wychowawców w procesie wychowawczym. Konsultuje i diagnozuje dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (gotowość szkolna). Współprowadzi zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny 5- 6 latków.

Przewodnicząca zespołu orzekającego ds. autyzmu i zespołu Aspergera – wykonuje diagnozy psychologiczne dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) na potrzeby orzecznictwa.

Koordynuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą całościwych zaburzeń rozwoju.

Skip to content