pedagog-terapeuta, surdopedagog, nauczyciel mianowany. 

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Wciąż poszerza swoją wiedzę,  zdobywa nowe umiejętności, uczestniczy w konferencjach i szkoleniach. 
Ukończyła specjalistyczne szkolenie (poziom podstawowy i rozszerzony) z zakresu diagnozy i terapii metodą Warnkego.

Tak pisze o sobie: swoją pracę pojmuję jako w pełni profesjonalną służbę dziecku poprzez pomoc jego rodzicom i nauczycielom. Poczucie odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby dziecka połączone z doświadczeniem pozwoliło mi wypracować rzetelne i skuteczne metody pracy.

W Poradni prowadzi:
• diagnozę i terapię młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• terapię metodą Warnkego – uwrażliwianie mózgu na przetwarzanie informacji wzrokowych, słuchowych i ruchowych,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
• warsztaty grupowe z zakresu terapii ręki,  
• konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli, terapeutów.

Prywatnie jest mamą dwóch synów.

Skip to content