psycholog, nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: Psychologia Wychowawcza Stosowana.
Obecnie bierze udział w szkoleniu psychoterapeutycznym w Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz w szkoleniu Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.

Współpracowała z Instytutem Matki i Dziecka w ramach realizacji pracy dyplomowej „Przedwczesne narodziny brata/siostry z perspektywy rodzeństwa”. Brała udział w projekcie naukowo-klinicznym polskiej normalizacji i walidacji narzędzia Profil Psychoedukacyjny PEP-3-PL.

W Poradni zajmuje się pracą diagnostyczną z małymi dziećmi (do 6 roku życia).
Jest członkiem zespołu orzekającego ds. autyzmu i zespołu Aspergera.

Skip to content