psycholog, terapeuta TSR Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży.

Absolwent Uniwersytetu SWPS, ukończył I i II stopień szkolenia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zdobywał pracując, jako psycholog dziecięcy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii i Mrokowie  oraz doradca zawodowy w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Łazach. Wieloletni wychowawca i psycholog szkolny. Wolontariat odbywał w półotwartym zakładzie poprawczym dla chłopców w Poznaniu. Udzielał pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych, takich jak przemoc domowa, problemy społeczne, lęk, depresja, fobie szkolne i specyficzne trudności edukacyjne, uzależnienie od komputera.

Pracuje z osobami od 7 roku życia doświadczającymi trudności w życiu emocjonalnym, zmagającymi się z zaburzeniami poczucia własnej wartości i negatywną samooceną.  W pracy koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości opierając się na perspektywie patrzenia klienta na własne życie, wykorzystuje założenia: 

Jeśli coś działa, rób tego więcej.

Jeśli coś nie działa, rób coś innego.

Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.

Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Prowadzi konsultacje indywidualne i grupowe.

Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – doradców zawodowych placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Skip to content