w roku szkolnym 2023/2024 nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Dodano  § 13 b ust 5. pkt 1) do

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz.U. 2020 poz.493) ze zm.

przez

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zapis –  z §1  pkt 15) ust. 5. pkt.1) (str.8)

w roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje sie przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe,

co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie z 12 sierpnia 2020 r. –   
Dz.U. 2020 poz. 1394

Skip to content