Na wizytę ze specjalistą należy wziąć ze sobą:

  • Numer PESEL dziecka,
  • Opinię od nauczyciela z przedszkola/szkoły dotyczącą funkcjonowania dziecka na zajęciach – druk znajduje się tutaj,
  • Zaświadczenia lekarskie i wyniki badań, jeżeli dziecko znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną,
  • Kilka prac plastycznych dziecka.

Prosimy przynosić kopie dokumentów /oryginały do wglądu/, ponieważ Poradnia nie prowadzi usług xero.

Skip to content